2019-09-11 12:04:43 Thông tin

2019-09-11 12:04:43 Thông tin
[Thị trường] AUD / USD AUD / USD ngắn hạn tăng 16 điểm lên 0,6884, làm mới mức cao nhất kể từ ngày 31 tháng 7.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh