2019-09-11 12:13:31 Thông tin

2019-09-11 12:13:31 Thông tin
Ngân hàng ANZ: Tốc độ tăng trưởng toàn cầu của nhu cầu dầu thô trong năm 2019 dự kiến sẽ giảm từ 1,2 triệu thùng mỗi ngày xuống còn 1 triệu thùng mỗi ngày.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh