2019-09-11 12:29:12 Thông tin

2019-09-11 12:29:12 Thông tin
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yu Yiwei: Sugawara được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, và Kono được bổ nhiệm làm Lực lượng Quốc phòng Nhật Bản.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh