2019-09-11 12:30:18 Thông tin

2019-09-11 12:30:18 Thông tin
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yu Yiwei: Koizumi Jinjiro được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Môi trường. Shinohara Sugawara được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh