2019-09-11 12:50:28 Thông tin

2019-09-11 12:50:28 Thông tin
UBS: Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ công bố chương trình nới lỏng toàn diện trong tuần này. Dự kiến ECB sẽ công bố kế hoạch QE trị giá 45 tỷ euro / tháng, có nghĩa là tổng cộng 675 tỷ euro sẽ được phát hành, 70% trong số đó sẽ là trái phiếu có chủ quyền. 2 Dự kiến Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ cắt giảm 20 điểm cơ bản xuống -0,6%, giới thiệu một hoạt động tái cấp vốn dài hạn nhắm mục tiêu giai đoạn ba (TLTRO) hấp dẫn hơn bắt đầu vào tháng 9, 3 dự kiến ECB sẽ công bố phân loại lãi suất tiền gửi 4 Kỳ vọng về triển vọng lãi suất mới sẽ chỉ ra rằng việc tăng lãi suất sẽ chỉ xảy ra sau khi kết thúc QE mới.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh