2019-09-11 13:05:54 Thông tin

2019-09-11 13:05:54 Thông tin
Tập đoàn tư vấn nghiên cứu năng lượng Wood Mackenzie: Ước tính nhu cầu dầu thô năm 2019 sẽ tăng 700.000 thùng mỗi ngày và năm 2020 sẽ là 1,3 triệu thùng mỗi ngày.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh