2019-09-11 13:52:10 Thông tin

2019-09-11 13:52:10 Thông tin
[Thị trường] Theo đề nghị của Bitstamp, Bitcoin đã giảm khoảng 100 đô la / mảnh trong một giờ và một lần nữa vượt qua mốc 10.000 đô la, hiện được niêm yết ở mức 9983,65 đô la mỗi mảnh.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh