2019-09-11 14:12:31 Thông tin

2019-09-11 14:12:31 Thông tin
Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc: Doanh số bán xe hơi của Trung Quốc trong tháng 8 giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước, doanh số bán xe trong tháng 1-8 đã giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh