2019-09-11 14:18:00 Thông tin

2019-09-11 14:18:00 Thông tin
Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc: Xét về các loại xe năng lượng mới, vào tháng 8 năm nay, sản lượng và doanh số của các loại xe năng lượng mới lần lượt là 87.000 và 85.000, giảm lần lượt 12,1% và 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 1 đến tháng 8, sản lượng và doanh số của các loại xe năng lượng mới lần lượt là 799.000 và 793.000, tăng 31,6% và 32,0% so với cùng kỳ năm trước.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh