2019-09-11 14:36:43 Thông tin

2019-09-11 14:36:43 Thông tin
Bộ trưởng Năng lượng Nga Novak: Thảo luận về giá dầu với Bộ trưởng Năng lượng Saudi Abdul-Aziz.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh