2019-09-11 14:38:39 Thông tin

2019-09-11 14:38:39 Thông tin
Bộ trưởng Năng lượng Nga Novak: Nga sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán về khí đốt tự nhiên với EU và Ukraine vào ngày 19/9.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh