2019-09-11 14:42:47 Thông tin

2019-09-11 14:42:47 Thông tin
Bộ trưởng Năng lượng Nga Novak: Không có cuộc thảo luận với Bộ trưởng Năng lượng Saudi Abdul-Aziz về khả năng giá dầu tăng, chỉ thảo luận về hợp tác với các đồng minh của OPEC +.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh