2019-09-11 14:50:55 Thông tin

2019-09-11 14:50:55 Thông tin
Nhà phân tích thị trường CMC thị trường: Ngân hàng trung ương châu Âu dự kiến sẽ tăng thêm lãi suất âm. Cuộc họp có thể trở thành một tác nhân tiềm năng cho vàng. Các nhà đầu tư đã mua vàng để giảm lãi suất.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh