2019-09-11 15:04:53 Thông tin

2019-09-11 15:04:53 Thông tin
[Thị trường] GBP / USD GBP / USD đã giảm 14 điểm trong ngắn hạn và hiện được báo cáo ở mức 1.2349.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh