2019-09-11 14:17:34 Thông tin

2019-09-11 14:17:34 Thông tin

Đại diện Brexit của EU và Vương quốc Anh sẽ tổ chức một cuộc đàm phán Brexit hai tuần, sẽ được tổ chức hai lần một tuần; Các nghị sĩ Anh chuẩn bị bãi nhiệm Thủ tướng Johnson sau khi trở lại làm việc tại Quốc hội


Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh