2019-09-11 15:41:45 Thông tin

2019-09-11 15:41:45 Thông tin
Tổng thống Iran Rohani: Nếu cần thiết, Iran sẽ tiếp tục giảm cam kết thực hiện vấn đề hạt nhân Iran.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh