2019-09-11 14:46:36 Thông tin

2019-09-11 14:46:36 Thông tin

EUR.pngBank of America Merrill Lynch: Về cơ bản, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất 20 điểm cơ bản vào ngày 12 tháng 9 và triển khai chương trình nới lỏng định lượng quy mô nhỏ.

Nếu Ngân hàng Trung ương châu Âu trì hoãn kế hoạch QE, điều sẽ làm thị trường thất vọng, thì đồng euro sẽ tăng mạnh.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh