2019-09-11 15:53:01 Thông tin

2019-09-11 15:53:01 Thông tin
Giám đốc dầu mỏ Iraq Jiaban: Hôm nay sẽ gặp Bộ trưởng Năng lượng Saudi Abdul Aziz và Bộ trưởng Năng lượng Nga Novak.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh