2019-09-11 16:00:06 Thông tin

2019-09-11 16:00:06 Thông tin
Viện kinh tế thế giới Kiel (IfW): Tốc độ tăng trưởng GDP của Đức dự kiến sẽ là 1,0% vào năm 2020, trước đây dự kiến là 1,6%.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh