2019-09-11 16:01:19 Thông tin

2019-09-11 16:01:19 Thông tin
Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME):
Dự trữ đồng giảm 5.225 tấn, dự trữ nhôm giảm 825 tấn, dự trữ kẽm giảm 550 tấn, dự trữ niken tăng 762 tấn, dự trữ thiếc vẫn ổn định và dự trữ chì giảm 200 tấn.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh