2019-09-11 16:02:41 Thông tin

2019-09-11 16:02:41 Thông tin
[Thị trường] Lợi suất trái phiếu 10 năm của Vương quốc Anh tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 26 tháng 7, tăng 4 điểm cơ bản lên 0,679%.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh