2019-09-11 16:04:53 Thông tin

2019-09-11 16:04:53 Thông tin
Giám đốc dầu mỏ Iraq, Jiaban: Gần như không thể khởi động lại đường ống xuất khẩu dầu thô sang Ả Rập Saudi.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh