2019-09-11 16:08:15 Thông tin

2019-09-11 16:08:15 Thông tin
Giám đốc dầu mỏ Iraq Jiaban: Tại cuộc họp OPEC vừa qua, việc giảm sản lượng là từ 1,6 triệu đến 1,8 triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, do sự phản đối của một số thành viên, thỏa thuận cuối cùng là giảm sản lượng 1,2 triệu thùng mỗi ngày.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh