2019-09-11 16:08:38 Thông tin

2019-09-11 16:08:38 Thông tin
Giám đốc dầu mỏ Iraq, Jiaban: sẽ tiếp tục nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Iran.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh