2019-09-11 15:10:42 Thông tin

2019-09-11 15:10:42 Thông tin

Nguồn tin cho biết:

1. Chính phủ Anh đã cố gắng bỏ qua các cuộc đàm phán Brexit với Ủy ban châu Âu và trực tiếp đề xuất cái gọi là "thỏa thuận nhỏ" cho các chính phủ khác;

2. Hai nhà ngoại giao cho rằng chính phủ Anh đang đàm phán với nhiều chính phủ EU-27. Đề xuất các thỏa thuận "tiếp cận song phương" tương ứng của họ để giảm thiểu tác động của "Brexit cứng" ở cả hai bên.

3. Động thái này đã khiến các quan chức của Ủy ban châu Âu tức giận, bao gồm cả nhà đàm phán chính của EU, Michel Barnier.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh