2019-09-11 16:12:08 Thông tin

2019-09-11 16:12:08 Thông tin
Công ty nghiên cứu thị trường Kantar Sifo Prospera: Nếu cuộc trưng cầu dân ý được mở lại, 37% người Anh sẽ bỏ phiếu cho EU, 34% sẽ ủng hộ Brexit và 18% sẽ bỏ phiếu trắng.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh