2019-09-11 16:30:23 Thông tin

2019-09-11 16:30:23 Thông tin
[Thị trường] GBP / USD GBP / USD đã giảm 20 điểm trong ngắn hạn và hiện được niêm yết ở mức 1.2347.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh