2019-09-11 16:39:35 Thông tin

2019-09-11 16:39:35 Thông tin
Bộ trưởng Kinh doanh Anh Quốc Som Som: Vương quốc Anh cam kết rời khỏi EU vào ngày 31 tháng 10 và chính phủ cam kết thực hiện thỏa thuận Brexit.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh