2019-09-11 16:39:59 Thông tin

2019-09-11 16:39:59 Thông tin
Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông (00388.HK): Sở giao dịch chứng khoán sẽ được mua bằng tiền mặt với tỷ lệ 20,45 bảng mỗi cổ phiếu và cổ phiếu mới. (Ưu đãi của HKEx cho Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn giảm 22,9% so với giá cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Billund vào ngày 10 tháng 9)

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh