2019-09-11 16:48:46 Thông tin

2019-09-11 16:48:46 Thông tin
[Tin tức] Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông cho biết giá giao dịch được đề xuất phản ánh giá trị doanh nghiệp của Sở giao dịch Luân Đôn là 31,6 tỷ bảng và gấp 30,2 lần EBITDA 2018.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh