2019-09-11 16:53:41 Thông tin

2019-09-11 16:53:41 Thông tin
Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông (00388.HK): Một tuyên bố về lời đề nghị tiếp quản tiềm năng do Sở giao dịch chứng khoán London đưa ra không cho thấy ý định rõ ràng để có được.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh