2019-09-11 17:16:35 Thông tin

2019-09-11 17:16:35 Thông tin
Bộ trưởng Năng lượng Nga Novak: OPEC + sẽ thảo luận về sự suy giảm nhu cầu dầu thô toàn cầu.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh