2019-09-11 17:17:36 Thông tin

2019-09-11 17:17:36 Thông tin
Bộ trưởng Năng lượng Nga Novak: Mục tiêu của ủy ban giám sát của OPEC và các bộ trưởng không thuộc OPEC là không đề xuất các đề xuất mới.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh