2019-09-11 17:24:24 Thông tin

2019-09-11 17:24:24 Thông tin
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe: Tôi hy vọng rằng Hàn Quốc sẽ tuân thủ các cam kết với Nhật Bản và chính sách đối với Hàn Quốc theo nội các mới không thay đổi.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh