2019-09-11 18:02:30 Thông tin

2019-09-11 18:02:30 Thông tin
Báo cáo của Liên Hợp Quốc: Các hoạt động được thực hiện bởi chính phủ Syria và các đồng minh Nga cũng có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh