2019-09-11 18:15:31 Thông tin

2019-09-11 18:15:31 Thông tin
Báo cáo hàng tháng của OPEC: Sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 8 tăng 136.000 thùng mỗi ngày lên 29,74 triệu thùng mỗi ngày.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh