2019-09-11 18:16:23 Thông tin

2019-09-11 18:16:23 Thông tin
Báo cáo hàng tháng của OPEC: Tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm 2020 sẽ giảm 60.000 thùng xuống còn 1,08 triệu thùng mỗi ngày.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh