2019-09-11 18:16:40 Thông tin

2019-09-11 18:16:40 Thông tin
[Thị trường] Dầu thô WTI tăng 1,20%, báo cáo ở mức 58,08 đô la Mỹ / thùng, dầu thô Brent tăng 0,9%, báo cáo 62,95 đô la Mỹ / thùng.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh