2019-09-11 18:17:13 Thông tin

2019-09-11 18:17:13 Thông tin
OPEC hàng tháng: Sự tăng trưởng mạnh mẽ của nguồn cung dầu thô ngoài OPEC nhấn mạnh sự cần thiết của các nhà sản xuất dầu tiếp tục cắt giảm sản lượng để tránh tình trạng dư cung trên thị trường.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh