2019-09-11 18:17:46 Thông tin

2019-09-11 18:17:46 Thông tin
Báo cáo hàng tháng của OPEC: Năm 2019, tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu thô đã giảm 80.000 thùng xuống còn 1,02 triệu thùng mỗi ngày.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh