2019-09-11 18:18:52 Thông tin

2019-09-11 18:18:52 Thông tin
Báo cáo hàng tháng của OPEC: Nhu cầu dầu thô của OPEC dự kiến sẽ đạt 29,4 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2020.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh