2019-09-11 18:18:54 Thông tin

2019-09-11 18:18:54 Thông tin
Theo phân tích truyền thông Hồng Kông: Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông (00388.HK) có kế hoạch mua lại Sở giao dịch chứng khoán, dự kiến sẽ mở cao hơn 3-5% vào ngày mai.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh