2019-09-11 18:18:58 Thông tin

2019-09-11 18:18:58 Thông tin
OPEC hàng tháng: Trong tháng 7, tồn kho dầu thô thương mại của OECD cao hơn mức trung bình 5 năm là 36 triệu thùng.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh