2019-09-11 18:19:00 Thông tin

2019-09-11 18:19:00 Thông tin
Báo cáo hàng tháng của OPEC: Ả Rập Xê Út nói với OPEC sẽ tăng sản lượng dầu thô trong tháng 8 lên 9,789 triệu thùng mỗi ngày, tăng 209.000 thùng mỗi ngày.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh