2019-10-09 17:46:25 Thông tin

2019-10-09 17:46:25 Thông tin
[Thị trường] Dầu thô WTI tăng 1% lên 53,14 USD / thùng; Dầu thô Brent tăng 1,01% lên 58,86 USD / thùng.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh