2019-10-09 17:54:08 Thông tin

2019-10-09 17:54:08 Thông tin
Giám đốc điều hành Saudi Aramco: Nhu cầu dầu dự kiến sẽ tăng lên 1 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh