2019-10-09 18:05:42 Thông tin

2019-10-09 18:05:42 Thông tin
Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei: Việc chế tạo và lưu trữ bom hạt nhân là sai lầm. Nghiêm cấm sử dụng bom hạt nhân.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh