2019-10-09 18:11:49 Thông tin

2019-10-09 18:11:49 Thông tin
Theo Tập đoàn Phát thanh Anh (BBC): Tòa án Scotland phán quyết rằng nếu không đạt được thỏa thuận Brexit vào ngày 21 tháng 10, họ sẽ tiếp tục giải quyết yêu cầu khởi kiện của Thủ tướng Chính phủ để gửi thư tới EU yêu cầu gia hạn Brexit.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh