2019-10-09 18:23:50 Thông tin

2019-10-09 18:23:50 Thông tin
Hiệp hội Genere: Trước đây, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell cho biết ông đang xem xét việc mua tín phiếu Kho bạc, điều này có thể khiến tỷ giá EUR / USD so với đồng đô la Mỹ nhanh chóng tăng lên trên 1,10.

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh