2019-10-09 18:59:21 Thông tin

2019-10-09 18:59:21 Thông tin
Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ: Các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ đối với miền bắc Syria sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế, với mục tiêu duy nhất là phiến quân Hồi giáo cực đoan Hồi giáo

Đặt mật khẩu

×
Nhận mã xác minh

Đăng ký tài khoản

×

Điện thoại đóng sách

×
Nhận mã xác minh